PİLOTUK EĞİTİMİ

Pilotluk eğitimi alabileceğiniz üniversiteler, askeriye ve özel pilotluk okulları gibi farklı seçenekler vardır.

PİLOTUK EĞİTİMİ

Pilotluk eğitimi alabileceğiniz farklı seçenekler vardır.

  • Üniversiteler
  • Askeriye
  • Özel pilotluk okulları

Üniversite ve askeriye seçeneği yaş, eğitim, ücret ve kabul şartları gereği çoğu aday için zorlayıcı bir süreç olmaktadır. Kariyerine, pilotluk alanında yön değiştirmek isteyen adaylar için tek seçenek pilotluk okulları kalmaktadır. Yine kariyerinin başındaki adaylar için de, ücret ve eğitim alt yapısı gereği uçuş okulları daha cazip gelmektedir.

Özel pilotluk okullarının ve üniversitelerin yanı sıra THY, Pegasus gibi Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketleri de kendi bünyelerinde yetiştirmek üzere pilot aday alımları yapmaktadır. Bu şekilde eğitim alan pilot adaylarının eğitim masrafları, maaşlarından kesilmektedir. Pilot adayları eğitim sonrası aynı şirkette çalışmaya başlayacaklarından, pilot adaylarına işe alım sırasında uygulanan değerlendirmenin, eğitim öncesi yapılma şartı doğmaktadır. Bu da henüz pilotluk eğitimi almamış adayın oldukça zorlu bir sürece girmesi demektir.

Türk havacılık gönüllüsü pilot adayları; Türkiye’deki okulların yanı sıra Avrupa’da Polonya ve Macaristan’da pilotluk okulları seçeneklerini değerlendirmektedirler. Amerika bunların içerisinde en kısa sürede eğitimin tamamlandığı ve mezun olduktan sonra işe girişlerde en çok avantaj yaratan seçenektir.

Wayman, FAA Ticari Pilot eğitimini yoğunlaştırılmış bir şekilde Part 141 olarak vermektedir. Hem dünya genelindeki pilotluk okullarında hem de ABD’deki uçuş okullarının birçoğundan çok daha kısa sürede hedefe ulaşılabilir. Wayman 32 adet eğitim uçağına sahiptir. Bunlar; C152, C172N, C172RG, C172XP, C182, Piper ve Seneca Cok Motor tiplerinde uçaklardır.

Program 4 ana bölümden oluşmaktadır ve Wayman’da yaklaşık 8-10 ay sürmektedir.

Private Pilot License (Hususi Pilot Lisansı - PPL )

Herhangi bir hava taşıtında "ticari olmamak kaydıyla" pilotluk yapılmasına imkan veren pilot lisansıdır. PPL, İngilizce private pilot licence kavramının akronimidir. Ticari amaç içermeyen uçuşları yapabilme lisansıdır. PPL alabilmek için gerekli olan şartlar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi) tarafından belirlenir.

PPL kısaltmasının arkasından parantez içinde eklenen harf hava aracının sınıfını belirtir: PPL(A) > uçak, PPL(H) > helikopter vs.

Çok motorlu veya çok pilotlu uçaklarda uçabilmek; gece uçuşu veya alet uçuşu yapabilmek veya maddî kazanç sağlamak amacıyla uçabilmek için PPL lisansına ilaveten çeşitli lisans ve derecelendirmelerin edinilmesi gerekir.

PPL alabilmek için özel bir pilotaj kursunun tamamlanması gerekir. PPL(A) kursu öncesinde ve esnasında aşağıdaki Avrupa Havacılık Dairesi veya Sivil Havacılık Genel Müdüdrlügü koşullarının gerçekleştirilmesi gerekir:

Uçucular için düzenlenmiş bir sağlık muayenesinden geçmek (en geç ilk solo uçuş öncesinde)

Kurs boyunca en az 45 saat uçmak (solo ve çift kumanda uçuşlar dahil)

En az 10 saat solo, en az 25 saat çift kumanda uçmak

En az bir meydanlar arası (150 nm ve ana meydandan farklı iki meydanda full stop inişli) "solo" uçuş yapmak.

7 sınavın her birini en az %75 başarıyla geçmek

Sınav gözetmeni ile yapılan uçuş testini (sözlü sınav dahil) başarıyla geçmek

Uçuşa yeni başlayan pek çok öğrenci, kursu 60 -70 saat uçuş sonunda tamamlar. Pek çok öğrenci ilk solo uçuşunu 10-15 saat eğitim sonrasında gerçekleştirir.

PPL sahibi pilotlar yolcu taşıyabilir. Ancak yolcularla uçuş masraflarını paylaşmak mümkün olmakla birlikte, pilot yolculardan uçuş karşılığında ücret talep edemez ve kazanç sağlayamaz.

Pilotun her uçuş öncesi yolculara temel emniyet ve acil durum usulleri konusunda brifing vermesi gerekir.

Instrument Rating (Alet Uçuşu – IR)

Alet uçuşu kavramının anlaşılması için öncelikle görerek uçuşun anlaşılması gerekir. Görerek uçuş veya VFR uçuş, bir pilotun uçağın durum (attitude) kontrolünü ve seyrüseferini uçak dışındaki görsel referanslara göre gerçekleştirdiği uçuştur. Şartların görerek uçuşa müsait olmadığı durumlarda -pilotun lisans ve dereceleri (rating) ile uçaktaki cihazlar müsaade ediyorsa- alet uçuşu gerçekleştirilir.

Alet uçuşu, aletli uçuş veya IFR uçuş; uçak dışındaki (harici) görsel referanslarla uçuşun tehlikeli olduğu durumlarda; uçak içindeki cihazları, göstergeleri ve seyrüsefer yardımcılarını kullanarak gerçekleştirilen uçuştur. IFR, İngilizce instrument flight rules (aletli uçuş kuralları) kavramının akronimidir. Profesyonel pilot olmak isteyenlerin PPL sonra IR programını mutlaka alması gerekir. Alet uçuşu, havacılıkta kullanılan iki uçuş kategorisinden (diğeri görerek uçuş) biridir. Bir pilotun alet uçuşu yapabilmesi için uygun lisans ve derecelere sahip olması gerekir.

Bir uçağın alet uçuşu yapması için mutlaka meteorolojik koşulların kötü olması gerekmez. Uçaklar arası ayrımı sağlayabilmek ve uçuş emniyetini artırabilmek için, belirli hava sahalarında uçuşlar kısmen veya tamamen alet uçuşu olmak zorundadır. Örneğin ICAO'ya göre A sınıfı hava sahalarında tüm uçuşlar alet uçuşu kurallarına göre yapılır ve görerek uçuş yasaktır.

Commercial Pilot License ( Ticari Pilot Lisansı – CPL) ve Multi Engine (Çok Motorlu)

CPL, ticari uçuş yapabilmek için gerekli olan pilot lisansıdır. CPL İngilizce "Commercial Pilot Licence" kavramının kısaltmasıdır. Hususi Pilot Lisansından (PPL) farklı olarak pilotun yaptığı uçuş karşılığında para kazanmasına imkan verir.

CPL alabilmek için gerekli olan şartlar ve CPL'nin sağladığı ayrıcalıklar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) tarafından belirlenir ancak bazı şartlar ülkeden ülkeye değişir. Çok motor uçak eğitimlerindeki amaç; pilota adayına çok motor aerodinamiği ve performansı konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmaktır. Aday pilotlar ME eğitimleri sırasında, çok motor uçaklarda iniş, kalkış ve yaklaşma usullerini öğrenirler.

ICAO'ya göre CPL alabilmek için;

  • İngilizce bilmek (söyleneni anlayabilmek, okuyabilmek ve yazabilmek)
  • PPL sahibi olmak
  • Gerekli uçuş eğitimini tamamlamak
  • En az 300 deniz mili (nm) cross country (meydanlar arası) uçuş yapmak
  • sınıf uçuş muayenesini ve sınavları başarıyla geçmek gerekir.

Teori sınavları şu konuları kapsar: Havacılık yasası, Seyrüsefer (navigasyon), Genel uçak bilgisi, Operasyonel prosedürler, Uçuş performansı ve planlaması, Uçuş prensipleri, İnsan performansı ve limitleri, VFR (görerek uçuş),  iletişim usulleri, Meteoroloji...

TOP